• Verklaring Omtrent Gedrag

    Bij Excelsior is het beleid vastgesteld dat iedere vrijwilliger die met jeugd omgaat een (gratis)VOG dient te hebben.

    Werkwijze: Excelsior doet een opgave naar NOC*NSF, die stuurt op haar beurt een mail met aanvraagformulier naar de aanvrager. Als de aanvrager het formulier heeft ingevuld en verzonden krijgt de aanvrager een paar dagen later de VOG toegezonden, of niet als aanvrager een "geschiedenis" heeft met Justitie.

    Van de aanvrager wordt verwacht dat hij/zij een kopie naar de vereniging stuurt, zodat de VOG wordt geregistreerd in Sportlink.

    Adres voor bezorgen VOG: ledenadministratie@excelsiorzetten.nl