• Vertrouwenscontactpersoon intern Excelsior

 • Vertrouwenscontactpersoon intern Excelsior

 • Vertrouwenscontactpersoon extern

 • Vertrouwenscontactpersoon extern

 • Fred Hommersom
  06-41315576
  Mail
 • Kim Berg
  06-20616425
  mail
 • Janine van den Kommer
  06-48175105
  Mail
 • Arina Willemsen-Tijssen
  06-12326900
  Mail
 • Dit formulier dient ingevuld te worden door het betreffende slachtoffer of zijn / haar ouders.

  Wilt u dat wij contact met u opnemen? Vul dan de persoonsgegevens in.

  Dit formulier komt terecht bij onze vertrouwenspersonen en deze zullen met u contact opnemen en het verder discreet afhandelen.

  Klik hier

 • Grensoverschrijdend gedrag is een probleem dat zich helaas steeds vaker openbaart in de maatschappij en dat bij de slachtoffers vaak leidt tot (langdurige) trauma’s. Grensoverschrijdend en seksueel overschrijdend gedrag komt ook voor in zowel de professionele, als amateursport.

  Excelsior is een vereniging met veel jeugdleden (ca. 200). Ouders die hun kinderen toevertrouwen aan onze vereniging om de voetbalsport te beoefenen moeten ervan op aan kunnen dat hun kinderen in een veilige omgeving sporten en vertoeven.

  Daarom hebben wij als vereniging enkele jaren geleden de vereiste van een VOG voor vrijwilligers ingesteld en is er een procedure die de mogelijkheid geeft om ongewenst gedrag vertrouwelijk te melden en bespreekbaar te maken.  

  Daarnaast heeft Excelsior ook nog enkele aanvullende maatregelen genomen die bijdragen aan een nog veiliger klimaat voor de sporters.

  Hieronder leest u welke dat zijn. Het gaat om maatregelen in situaties die betrekking hebben op met name minderjarige voetballers, maar ook bij volwassenen.

  1. Alle begeleiders en trainers bij een jeugdteam moeten een recente VOG (niet ouder dan 3 jaar) hebben, deze is gratis en wordt via de vereniging aangevraagd.
  2. Een verzorger, EHBO’er, trainer of leider dient te voorkomen dat hij of zij in een afgeschermde ruimte alleen is met een minderjarige. Een deur die niet op slot is, is niet voldoende. In alle gevallen dient er een derde persoon bij te zijn. Dit dient een volwassene te zijn, bij voorkeur één van de ouders. Alleen als dat echt niet mogelijk is dan mag dat ook een minderjarige zijn.
  3. Voorkomen dient te worden dat ongewenste foto’s of filmpjes in de kleedkamer worden gemaakt die verspreid kunnen worden. Daarom is het niet toegestaan om mobieltjes te gebruiken in de kleedkamers om foto’s te maken of te filmen.

  Tevens willen wij aan iedereen meegeven let op al je uitspraken die als grensoverschrijdend kunnen worden geïnterpreteerd. Ook in de groepsapp van de teams, geen rare filmpjes of verkeerde taal.

  Laten we met ons allen onze mooie club schoonhouden van verkeerd gedrag.

  Het bestuur.