• FairPlay commissie

  Andre van Cleef Fairplay 06-55156056  Mail
  Bas Ruinard Fairplay    
  Martin van Hal  Fairplay  06-13423926   
 • FairPlay

  Beste spelers, trainers, begeleiders, leden en ouders van (jeugd)spelers van s.v. Excelsior,

  De Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) heeft voor het seizoen 2008-2009 een nieuwe actie op touw gezet "Zonder Fair Play is er geen bal aan" en heeft tot doel: Het terugdringen van ontoelaatbaar gedrag, dus het bevorderen van sportief gedrag, door alle direct en indirect betrokkenen, op en rond de velden. De KNVB District Oost heeft dan ook een aparte molestatie- en fair play commissie, naast de reeds bestaande tuchtcommissie, ingesteld om hieraan sturing en begeleiding aan de clubs te geven.

  Onder ontoelaatbaar gedrag wordt o.a. verstaan:

  • Molestaties en verbaal geweld
  • Opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel en gebruik maken van grof geweld dat tot massale vechtpartijen kan leiden
  • Wangedrag coaches, leiders, spelers, waardoor agressie ontstaat met als mogelijk gevolg het staken van de wedstrijd

  De actie kan alleen slagen als er nauw wordt samengewerkt tussen spelers, trainers en begeleiders, verenigingsbestuurders, KNVB-officials en toeschouwers.

  Het is van groot belang dat zij allen de gedachten onderschrijven en uitvoeren. Gezamenlijk zijn wij verantwoordelijk voor het goede verloop van de wedstrijden. De slogan "Zonder Fair Play is er geen bal aan" moet dan ook als een rode draad door elke vereniging lopen.

  Het is in het belang van de voetbalsport en van onze vereniging dat alle betrokkenen een bijdrage leveren aan het uitbannen van alles wat niet thuishoort op en rondom onze velden.

  Het belang van Fair Play

  De toenemende verharding in de maatschappij en de vervlakking van normen en waarden in het bijzonder vindt ook plaats in de voetbalwereld. Vandaar dat de KNVB en de KNVB District Oost het initiatief hebben genomen om hieraan een halt toe te roepen.

  Het gaat erom om de ontoelaatbare zaken in te dammen en de leden van de vereniging te overtuigen van het belang van goede normen en waarden van FairPlay binnen de vereniging en op en rondom de velden. De vereniging en haar leden moeten zich meer en meer bewust worden van de taak van de vereniging als voetbalinstituut en haar rol in het maatschappelijk leven. De opvang van jeugd en volwassenen en het stimuleren van sportief gedrag geeft ontspanning voor velen, zowel actief als passief. Zo heeft ook FairPlay een belangrijke rol in voetbalontwikkeling en stimulering

  De molestatie- en FairPlay commissie voert naar aanleiding van ontoelaatbaar gedrag of op uitnodiging van verenigingen gesprekken met betrokkenen, waarbij centraal staan de normen en waarden en de normen binnen de vereniging en hoe hiermee wordt omgegaan.

  Werkwijze en procedure molestatie- en fair play commissie

  Fair Play is erop gericht om wantoestanden in de toekomst te voorkomen en werkt naast het tuchtapparaat. Er is een duidelijke scheiding tussen fair play en de tuchtcommissie.

  Wanneer een ernstige overtreding wordt begaan (staken wedstrijd of ander ontoelaatbaar gedrag), dan is de procedure als volgt.

  • scheidsrechter en/of betrokken official informeren meldpunt molestatie- en fair play commissie in onze regio, district Oost
  • meldpunt meldt voorval aan de voorzitter van de regiocommissie
  • voorzitter/meldpunt neemt contact op met:
   • scheidsrechter en/of betrokken official
   • voorzitter vereniging A
   • voorzitter vereniging B
   • naar aanleiding van de ontvangen informatie tijdens de gevoerde telefoongesprekken met betrokkenen nodigt de voorzitter één of beide verenigingen uit voor een gesprek op korte termijn.
   • gesprek met partij A of B, of met beide partijen, waarbij de vereniging met minimaal drie bestuursleden aanwezig moet zijn.

  De rapportage van deze gesprekken gaat voor verdere verspreiding naar het districtskantoor.

  Het is duidelijk dat wij als FairPlay commissie s.v. Excelsior de doelstelling van de actie “Zonder Fair Play is er geen bal aan” ondersteunen en daarom dan ook alle betrokkenen binnen onze vereniging willen vragen om FairPlay binnen onze vereniging duidelijk zichtbaar uit te willen dragen. Wij willen er toe bijdragen dat onze vereniging voor eigen leden, maar ook voor gasten een club is, waar FairPlay voorop staat, met plezier wordt getraind en gevoetbald en daarnaast FairPlay ook wordt gestimuleerd op en rondom onze velden.

  Het spreekt daarnaast natuurlijk vanzelf dat de eigen clubscheidsrechters en trainers/leiders nog steeds de plicht hebben om bij ernstige voorvallen op onze velden de FairPlay commissie van onze eigen vereniging te informeren, zodat ook deze commissie op de hoogte is van het gebeuren op en rondom onze velden en eventueel zelf al maatregelen kan ondernemen.

  Laten wij, spelers, trainers, leiders, leden en ouders van (jeugd)spelers van s.v. Excelsior er met z’n allen voorzorgen dat onze vereniging niet met de molestatie- en FairPlay commissie van de KNVB in aanraking komt. Voetbal is een teamsport voor en met z’n allen, waarbij FairPlay voorop staat!!

  FairPlay commissie s.v. Excelsior,

  André van Cleef (voorzitter), Martin van Hal en Bas Ruinard