• 3e interne trainersopleiding 27-03-2023

  Maandag 27 maart was alweer de 3e interne trainersbijeenkomst. De bijeenkomst werd geleid door 1e elftal trainer en TC lid Marcel Nijenhuis en Hoofd Opleidingen Peter Barten.  Marcel en ik waren weer zeer verheugd op het grote aantal deelnemers. Bij deze 3 avonden zijn in totaal 22 trainers aanwezig geweest. Na afloop kregen de trainers een mooi certificaat uitgereikt van Fred Hommerson, lid voetbalzaken. En de trainingen van de teams zijn gewoon doorgegaan.

  Ook nu weer heeft Marcel interne opleiding geleid. De topics van deze avond waren, de 4 Inzichten van het trainerschap, praktijktraining JO15-1 bekijken op het beeldscherm met opdrachten en tips, vervolg en 2023 – 2024 project met werkgroepen.

  De 4 inzichten over trainerschap, Structureren, Stimuleren, individueel aandacht geven en de regie overdragen.

  Structureren: Je maakt afspraken en biedt duidelijkheid en structuur, zodat iedereen weet wat er van hem of haar verwacht wordt. Spreek uit wat je van spelers verwacht

  • Maak afspraken over praktische zaken, zoals waar, hoe laat, wie, hoe lang
  • Maak afspraken over de omgang met elkaar
  • Spreek elkaar tijdig aan als grenzen worden overschreden
  • Geef zelf het goede voorbeeld! Kom je afspraken na of geef eerlijk aan als iets je niet lukt.
  • Stimuleren: Je enthousiasmeert, stimuleert, complimenteert en legt de nadruk op wat goed gaat. Fouten maken mag.
  • Voorkom algemene complimenten, maar geef gerichte complimenten. Bijvoorbeeld op de uitvoering van een specifieke taak.
  • Geef ook complimenten wanneer iemand persoonlijke vooruitgang boekt of een goede inzet toont
  • Maak eerst een compliment en begin dan met de verbeterpunten.
  • Verpak verbeterpunten als tip of opdracht
  • Leg niet te veel nadruk op dat wat nog niet goed gaat. Fouten maken mag.

  Individueel aandacht geven: Je zorgt dat iedereen zich gezien en erkend voelt en je probeert je aanwijzingen af te stemmen op het niveau van iedere speler.

  • Noem iedereen regelmatig bij hun naam, laat weten dat ze er mogen zijn
  • Heb belangstelling voor elke speler, vraag bijvoorbeeld eens hoe het op school gaat
  • Benadruk het positieve dat elke speler bijdraagt op sportief of sociaal vlak
  • Pas je aanwijzingen aan op het niveau van de individuele speler
  • Waardeer de diversiteit in de groep en laat sporters elkaar helpen en van elkaar leren.

  Regie overdragen: Je stelt vragen, je luistert naar de spelers en probeert ze stapsgewijs verantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces.

  • Stel meer open vragen en geef minder aanwijzingen, uitleg en adviezen.
  • Stel je feedback uit om spelers de ruimte te geven zelf na te denken.
  • Help spelers om na te denken over hun volgende ontwikkelstap. Het is juist goed als dat kleine, haalbare stappen zijn.
  • Geef keuzemogelijkheden om het zelfgekozen doel te bereiken als ze er niet helemaal uitkomen.
  • Complimenteer spelers voor de gemaakte keuzes en de verantwoordelijkheid die ze nemen.

  Daarna hebben we gezamenlijk naar de training op het tv-scherm gekeken. Hierbij een opdracht voor de trainers om van elke fase de volgende ontwikkelpunten eruit te halen.

  (1) Wat is de doelstelling van de training. (2) Hoeveel coach momenten tel je per fase. (3) Welke variaties zie je in dezelfde vorm. (4) Zien we vooruitgang. (5) Wat valt jullie nog meer op.

  Gezien de reacties en opmerkingen en discussie zien we dat de 3 interne opleiding avonden hun vruchten afwerpen.

  Tips voor de trainers:

  • Blijf bij de doelstelling van de training
  • Hou het zo simpel mogelijk
  • Coachen; blijven waarnemen/controleren/benoemen of verduidelijken door STOP te zetten
  • Altijd alle oefeningen met de bal
  • Plezier voorop, komt mede voort uit jouw enthousiasme
  • Bij vragen kan je ons altijd benaderen.

  De interne opleiding heeft ons het volgende gebracht.

  • Goed voor het groepsproces als trainers van Excelsior
  • Hopelijk weer wat handvaten gegeven voor het trainersvak
  • Proces van weken, maanden en jaren…
  • We zien de afgelopen periode al goede vooruitgang (trainingen, wedstrijden en besprekingen)
  • Wees trots op hetgeen jullie doen (we krijgen steeds vaker complimenten van andere verenigingen)
  • Bij vragen, jullie weten ons wel te vinden!

  Werkgroepen voor 2023-2024.

  Om de volgende stap te zetten staat voor ons voor volgend seizoen op het programma weer werkgroepen op te starten. Dit om gezamenlijk uit te werken en draagkracht te krijgen voor de technische en tactische vaardigheden van spelers. Dit per leeftijd groep. Hierbij komt het erop neer dat wat zou een speler van een bepaalde leeftijd moeten hebben geleerd om naar de volgende leeftijd groep te gaan. Verder groepen klaar te maken voor de overgang van de kleinere teams 8:8 naar grootveld waar 11:11 wordt gespeeld. Dit om de onderlinge verschillen in de groepen te verkleinen. Verder stond er nog een? Bij. Vanuit de groep kwam de vraag om voor volgend seizoen meer op het veld te gaan om praktijktraining te krijgen. Dit pakken we op.

  Uiteindelijk kwam er rond 21.00 uur een einde aan deze avond. Door Bestuurslid voetbalzaken Fred Hommersom werden de Certificaten uitgedeeld aan de deelnemers. De deelnemers die niet aanwezig waren krijgen deze binnenkort.

  Time For Feedback: Uiteraard hebben wij aan de trainers gevraagd om feedback te geven op de 3 avonden en organisatie. Dit zodat we de volgende keer zaken anders kunnen doen en verbeteren. Positief…Negatief…Een cijfer van 0-10…Verbeterpunten…Tips voor ons…Vervolg? Hieruit kwamen mooie leermomenten, adviezen, en verzoeken naar voren. Bedankt hiervoor

  Kijkend naar deze avonden, het was van ons uit gezien Marcel en ik topavonden! Mooie opkomst, veel interactie onderling en groepsproces onderling, de groei en plezier van de trainers. Echt mooi om te zien en zo heb je eer van je werk.

  Via deze weg wil ik om niemand te vergeten iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze succes volle avonden bedanken voor hun inzet. Marcel en ik kijken alweer uit naar het volgende seizoen.

  Met vriendelijke groeten Peter Barten Hoofdopleidingen.