• Onderhoud clubhuis

  Het zal jullie allemaal wel opgevallen zijn, maar er heeft groot onderhoud plaatsgevonden aan het dak en we hebben de gehele installatie van zonnepanelen vervangen bij onze club.

  Het vervangen van de zonnepanelen was noodzakelijk omdat de installatie van de zonnepanelen en dan met name de manier waarop dit heeft plaatsgevonden in het verleden, tijdens de laatste Scope 10-keuring voor de verzekering is afgekeurd.

  Dat hield voor onze vereniging in dat ons pand niet meer verzekerd was tegen brand en dat er wel brandgevaar dreigde.

  Omdat wij als bestuur niet aansprakelijk willen zijn voor het afbranden van het pand terwijl we daar niet voor verzekerd zijn, hebben we besloten om hierin actie te ondernemen.

  We hebben de mening van 2 specialisten op het gebied van zonnepanelen gevraagd en zijn uiteindelijk in zee gegaan met Rik Stap van Stap Zon Elektra BV.

  Tijdens de inspectie van de zonnepanelen is ook gebleken dat onze dakbedekking aan vervanging toe was. Deels kwam dit doordat het grootste deel van het dak al stamt uit 2006 en de overige delen zelfs nog ouder waren. Dus vervanging is zeer gebruikelijk na 15 jaar.

  Maar het is ook gebleken dat er door het gewicht van de oude zonnepanelen op een aantal punten toch wel wat lekkages waren ontstaan.

  Dus dat we de dakbedekking moesten vervangen was duidelijk, maar het heeft ons er ook toe laten beslissen om de oude zonnepanelen te vervangen door nieuwe zonnepanelen.

  Voordelen zijn nu dat we weer een geheel nieuwe installatie hebben met minder panelen, maar met hetzelfde opwekvermogen.

  Het was een heel project, maar het is inmiddels succesvol afgerond!

  Er zijn een aantal mensen die we hiervoor heel hartelijk moeten bedanken. Dat zijn de vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen aan het verwijderen van de oude panelen, de tegels en het grind op het dak. Heel hartelijk dank!

  We willen hierbij Rik Stap van Stap Zon Elektra BV hartelijk danken voor zijn bijdrage aan en deskundigheid bij dit project!

  En als laatste, maar zeker niet als minste, willen wij hierbij ALLE leden en sponsoren van Excelsior bedanken! Want jullie begrijpen dat dit voor de vereniging een vrij kostbaar project is geweest.

  En mede omdat jullie ook in deze coronamaanden massaal jullie contributie en sponsoring zijn blijven betalen, hebben we dit project kunnen realiseren!

  Dus hierbij nogmaals: HARTSTIKKE BEDANKT!

  Het is weer een prachtig staaltje ‘voor elkaar, door elkaar’ bij onze mooie club!

  Bestuur s.v. Excelsior Zetten