• Interne opleiding.

  Nadat de opstart cursus die gegeven werd door een docent van de KNVB waarbij bijna alle jeugdtrainers in oktober hebben deelgenomen heeft er een evaluatie plaats gevonden.

  Hieruit is gebleken dat de trainers het als zeer nuttig hebben gevonden, fijn, door de onderlinge contacten met andere trainers en zeker nog meer kennis wilde op doen.

  Ook bleek uit de evaluatie dat we zeer snel weer een grote groep trainers die wilde deelnemen aan een vervolg opleiding.

  Verder kwam naar voren dat het niet te veel extra tijd zou moeten kosten voor deelname en vooral reizen. (trainers doen dit er als vrijwilligers bij, dit bij soms hun drukke privé leven)

  Als TC hebben we gekeken naar het programma dat de KNVB ons biedt met inhoud.

  Uiteindelijk hebben we besloten dat we genoeg kennis in huis hebben om de cursus zelf te geven met meer behoefte passend op de club Excelsior en onze trainers.

  De datums zijn reeds tijdens de laatste vergadering gedeeld. Deze vinden plaats op maandag 30 januari, 27 februari en 27 maart. Dit van 18:30 uur tot max 21:30 uur.

  Hierin zal aandacht worden geschonken aan het geven van training en fases, een voetbal probleem omzetten in een training vorm, de vier kwaliteiten als coach, structuur, stimuleren, individuele aandacht geven en de regie overdragen.

  Verder zal de uitleg en werking van het camera systeem verder onder de aandacht worden gebracht.

  Bent u geen trainer maar zegt u ik zou ook graag willen deelnemen en kijken of u het trainerschap ook leuk vindt, u bent van harte welkom voor deelname, zonder enige verplichting.

  O ja, de trainingen gaan gewoon door op deze avonden, vervanging door selectie spelers en of andere trainers.

  Roy Cornelissen trainer JO14-1

  Roy heeft zich opgegeven en is toegelaten voor de trainers opleiding junioren trainer via de KNVB, als club zijn wij hier erg blij mee.

  Start 10 februari bij Ona '53 in Wageningen.

  De opleiding bestaat uit 8 avonden van 3 uur op de vrijdag avonden en praktijk opdrachten bij Excelsior.

  Roy zal door een praktijk begeleider van onze club worden ondersteund.

  Roy succes, en spreek je hem na 10 februari vraag hem gerust eens hoe het gaat met deze opleiding.

  Daan Woudenberg Keepers trainer jeugd.

  Daan traint reeds 1,5 jaar onze keepers van de jeugd, dit met groot succes en de trainingen werpen zeker de vruchten af.

  Dit zien we wekelijks rond om de velden.

  Daan heeft aangegeven helaas te moeten stoppen met het geven van deze trainingen door verandering in de werksituatie.

  Als club vinden we dit erg jammer maar moeten het respecteren.

  Daan vanaf deze zijde en namens alle jeugdkeepers bedankt voor de inzet.

  Dus is er hierin een vacature vrij, voelt u zich hiervoor geroepen en denkt u dat u de kinderen verder kunt helpen in hun ontwikkeling meld u bij ons aan.

  Voor mogelijke vragen kunt u ook bij Daan Woudenberg terecht voor wat het geven van keepers training inhoud.

  Het is zeker meer als alleen maar ballen op de goal schieten en tegenhouden.

  Heeft u nog vragen omtrent bovenstaande neem gerust contact met mij op.

  Met vriendelijke groet

  Peter Barten.

  Hoofdopleidingen