• Helaas hebben wij moeten vernemen dat onze Bert van Vlaanderen op 25 april jl. op 70-jarige leeftijd is overleden.

  Bert is op 27 december 1953 geboren als oudste zoon van Piet en Sientje van Vlaanderen.

  De familie Van Vlaanderen is voor Excelsior een belangrijke familie. We kennen allemaal de foto van vader Piet met zijn sigaar voor de oude kantine aan de Sportweg in Andelst.

  Zo is Bert ook een belangrijk persoon voor onze vereniging geweest. Volgens onze administratie is hij op 15-jarige leeftijd lid geworden bij s.v. Excelsior. Als speler is hij lid geweest van de selectie en heeft hij tot op de leeftijd van 60 jaar gespeeld in de lagere elftallen. Zijn laatste wedstrijd speelde hij bij de veteranen ofwel het 4e elftal van toen. Bert was als voetballer een taaie linksbenige verdediger die helemaal op ging in het spel. Op latere leeftijd was hij nog steeds bloedfanatiek als hij binnen de lijnen stond.

  Als vrijwilliger is de staat van dienst van Bert eigenlijk ongekend. Bert is jaren lid geweest van de activiteitencommissie. Daarmee heeft hij vele kaartavonden georganiseerd die altijd goed bezocht werden. Deze kaartavonden worden nog steeds, inmiddels door anderen, georganiseerd. De geraniumverkoop voor Moederdag behoorde ook tot het takenpakket van Bert binnen deze commissie. Bert is ook trainer is geweest van de lagere seniorenelftallen, destijds waren dat het 3e tot en met het 5e elftal. Bert is bestuurslid geweest en was tot op heden een gewaardeerde kracht bij de klusgroep. Zo zullen we nog wel wat vergeten, maar wat hij zelf heeft aangegeven, is zijn grootste klapper toch wel dat hij 37 jaar actief lid van de redactie en ook hoofd van de redactie van ons clubblad is geweest. Bert zorgde ervoor dat dit blad er netjes uit zag en schreef zelf ook menig stukje voor dit blad. Tegenwoordig worden deze bladen door de aanwezigheid van social media en website niet meer gemaakt, maar we kunnen ons de rondjes die we om de tafel moesten maken om de bladen op volgorde te leggen, nog heel goed herinneren.

  In een memoriam voor onze Bert ontkom je er niet aan om te melden dat we ook ontzettend veel met Bert hebben gelachen. We vergeten zijn dansjes die hij maakte in de kantine, met of zonder Betty, nooit meer. De opkomst als Bob Marley tijdens de afsluiting van het kaartseizoen blijft legendarisch. Bert is in 2023 door ons gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap (terwijl hij al 54 jaar lid was). Hij nam de microfoon van mij over en iedereen die daarbij was, zal zijn toespraak ook nooit meer vergeten. Die was fantastisch.

  Bert heeft vanaf december 2023 een strijd aan moeten gaan die hij niet kon winnen. Maar zoals hij als voetballer en vrijwilliger was, heeft hij dit toch geprobeerd. Hier hebben wij als vereniging diep respect voor. Wij verliezen met Bert een persoon die al 55 jaar lid van onze vereniging was en zoals jullie wel lezen, enorm veel voor ons als vereniging heeft betekend. En bovenal verliezen wij als vereniging en eigenlijk de hele samenleving, een prachtig mens.

  Wij wensen hierbij zijn vrouw Betty, zijn zonen Paul en Jody, zijn schoondochters Annet en Valerie en zijn kleinkinderen Cato, Estée, Bente en Marly heel veel sterkte in de komende tijd. Wees dankbaar voor wie hij voor jullie was, dat helpt bij het verwerken van jullie verdriet.

  Wij zijn Bert zeer dankbaar voor wie hij voor ons was en wat hij voor ons als vereniging heeft betekend. We zullen je nooit vergeten.

  Namens s.v. Excelsior

  Frank van Schaik