• 14 februari 2022

  Beste leden,

  Grensoverschrijdend gedrag is een probleem dat zich helaas steeds vaker openbaart in de maatschappij en dat bij de slachtoffers vaak leidt tot (langdurige) trauma’s. Grensoverschrijdend en seksueel overschrijdend gedrag komt ook voor in zowel de professionele, als amateursport.

  Excelsior is een vereniging met veel jeugdleden (ca. 200). Ouders die hun kinderen toevertrouwen aan onze vereniging om de voetbalsport te beoefenen moeten ervan op aan kunnen dat hun kinderen in een veilige omgeving sporten en vertoeven.

  Daarom hebben wij als vereniging enkele jaren geleden de vereiste van een VOG voor vrijwilligers gesteld en is er een procedure die de mogelijkheid geeft om ongewenst gedrag vertrouwelijk te melden en bespreekbaar te maken.  

  Daarnaast heeft Excelsior ook nog enkele aanvullende maatregelen genomen die bijdragen aan een nog veiliger klimaat voor de sporters.

  Hieronder leest u welke dat zijn. Het gaat om maatregelen in situaties die betrekking hebben op met name minderjarige voetballers, maar ook bij volwassenen.

  1. Alle begeleiders en trainers bij een jeugdteam moeten een recente VOG (niet ouder dan 3 jaar) hebben, deze is gratis en wordt via de vereniging aangevraagd.
  2. Een verzorger, EHBO’er, trainer of leider dient te voorkomen dat hij of zij in een afgeschermde ruimte alleen is met een minderjarige. Een deur die niet op slot is, is niet voldoende. In alle gevallen dient er een derde persoon bij te zijn. Dit dient een volwassene te zijn, bij voorkeur één van de ouders. Alleen als dat echt niet mogelijk is dan mag dat ook een minderjarige zijn.
  3. Voorkomen dient te worden dat ongewenste foto’s of filmpjes in de kleedkamer worden gemaakt die verspreid kunnen worden. Daarom is het niet toegestaan om mobieltjes te gebruiken in de kleedkamers om foto’s te maken of te filmen.

  Tevens willen wij aan iedereen meegeven let op al je uitspraken die als grensoverschrijdend kunnen worden geïnterpreteerd. Ook in de groepsapp van de teams, geen rare filmpjes of verkeerde taal.

  Laten we met ons allen onze mooie club schoonhouden van verkeerd gedrag.

  Het bestuur.