• Gedragsregels

  Gedragsregels voor spelers/ouders/trainers/leiders

  Inhoud:

  1. Algemene informatie
  2. Gedragscode
   1. Gedragscode trainers en leiders
   2. Gedragscode spelers
   3. Gedragscode ouders
  3. Sancties
  4. Contributie SV Excelsior
  5. VOG (Verklaring Omtrent Gedrag)

  1.  Algemene informatie

  • Oefenwedstrijden: Altijd afstemmen met de wedstrijdsecretaris. Deze zal de wedstrijd in het programma opnemen en bij thuiswedstrijden bekijken of er een veld en kleedkamer beschikbaar is en een scheidsrechter regelen of de leider mededelen dat zij dit zelf moeten regelen (denk aan spelbegeleider bij de kleintjes).
  • Wedstrijden verplaatsen: Altijd afstemmen met de wedstrijdsecretaris. Deze zal de wedstrijd in het programma opnemen en bij thuiswedstrijden bekijken of er een veld beschikbaar is en een scheidsrechter regelen of de leider mededelen dat zij dit zelf moeten regelen (denk aan spelbegeleider bij de kleintjes).
  • Clubactiviteiten: Op de clubsite staat een overzicht van alle activiteiten en voor welke categorieën deze worden georganiseerd. Van de jeugdleiders wordt verwacht dat men de uitnodigingen uitdeelt, de spelers stimuleert om mee te doen, te registreren wie er komt en wie zich heeft afgemeld en deze info door te geven aan de organisatie. Op de dag zelf rekenen we op de aanwezigheid van alle jeugdleiders en dat men actief meedoet om er met z’n allen een geslaagde activiteit van te maken.
  • Kaderbijeenkomsten: (JC, trainers en leiders) We proberen het aantal bijeenkomsten zoveel mogelijk te beperken gezien de drukke agenda’s van iedereen. Op die enkele bijeenkomsten hopen we wel iedereen te mogen begroeten, zodat alle info ook op de juiste plekken terecht komt.
  • Fairplay: Als leider en trainer ben je verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers en de teamleiding. Grijp tijdig in bij onsportief gedrag, geef zelf het goede voorbeeld en toon respect voor de scheidsrechter, de tegenstander en het publiek. Problemen die met ouders en spelers ontstaan kunnen ook bij de Jeugdcoördinator worden aangedragen, deze bespreekt dit in het overleg. Daar wordt een beslissing genomen of het probleem voorgelegd bij het bestuur.
  • Wedstrijdduur en max aantal spelers per team.

               Leeftijdscategorie           Speelduur         Spel

              JO19-junioren                2x45 minuten    11 x 11     Max 16 spelers

              JO17-junioren                 2x40 minuten    11 x 11     Max 16 spelers

              JO15-junioren                 2x35 minuten    11 x 11     Max 16 spelers

              JO13-pupillen                  2x30 minuten    11 x 11     Max 16 spelers

              JO12-pulillen                   2x30 minuten      8 x 8       Max 10 spelers

              JO11-pupillen                  2x25 minuten      8 x 8       Max 11 spelers

              JO10-pupillen                  2x25 minuten      6 x 6       Max 10 spelers

              JO9-pupillen                    2x20 minuten      6 x 6       Max 9 spelers

              JO8-pupillen                    2x20 minuten      6 x 6       Max 9 spelers

              JO7-pupillen                    1x10 minuten      4 x 4       Max 7 spelers  (toernooivorm 3 wedstrijden)

              Nieuwe aanmeldingen komen op de wachtlijst als het team vol is.

  •  Wisselen tijdens wedstrijd: Aantal wisselspelers 5 met door wisselen, dit geldt voor JO13 en hoger. Voor de jongere categorie mag je gewoon blijven wisselen. Doorwisselen betekent dat spelers welke het speelveld hebben verlaten ook weer ingebracht mogen worden.
  • Schorsing: Als een speler een rechtstreekse rode kaart ontvangt is deze speler de eerstvolgende wedstrijd automatisch geschorst. Zodra de KNVB de opgelegde straf heeft bepaald wordt deze wedstrijd van de straf afgetrokken.
  • Bij vernieling en/of diefstal van bezittingen van anderen of de vereniging wordt de politie ingeschakeld en neemt de vereniging gepaste maatregelen. Excelsior is niet verantwoordelijk voor diefstal en kan niet aansprakelijk worden gesteld.
  • Alcohol: verboden voor personen tot 18 jaar. Jeugdleiders worden gevraagd hierop toe te zien.
  • Fietsenstalling: fietsen, brommers en scooters alleen parkeren in de aangegeven fietsenstalling (links na de ingang). Jeugdleiders worden gevraagd hierop toe te zien.
  • Meetrainen van een nieuwe speler gaat via de trainer naar de ledenadministratie. (Zie procedure aanmelden op de site)

   

   2.      Gedragscode

              Doel van deze gedragscode is aan te geven op welke wijze men binnen s.v. Excelsior met elkaar en anderen wenst om te gaan.

             A. GEDRAGSCODES TRAINERS EN LEIDERS:

  • U draagt het jeugdbeleid van s.v. Excelsior uit.Maak voorafgaande aan het seizoen duidelijke afspraken met kinderen en ouders en handhaaf die afspraken duidelijk. Geef daarbij zelf het goede voorbeeld. Denk aan de regels die gesteld zijn in dit document.
  • Bevorder de teambuilding en leer de kinderen dat voetbal een vriendensport is. Zo gaan wij ook met onze tegenstanders, hun trainers/leiders en scheidsrechters om.
  • Beperk je tot positief coachen. Negativisme heeft geen vat op een speler.Lever geen commentaar op scheids- of grensrechter en of spelers in het bijzijn van anderen. Spreek de persoon later onder 4 ogen aan op de kwestie. Blijf hierbij wel altijd correct!
  • Stimuleer Fair-Play en fatsoenlijk taalgebruik, treed corrigerend op bij pesten en discriminatie. Elk team gaat compleet naar het veld voor de wedstrijden en keert weer gezamenlijk terug.
  • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is slechts een onderdeel van het spel. Verliezen trouwens ook. Dus plezier staat hoog bij ons in het vaandel, handel dus ook vanuit deze visie!
  • Vermijd dat getalenteerde spelers te veel in het veld staan. Wissel dus tactisch zodat iedereen altijd speelt. Alle spelers hebben recht op evenveel speeltijd.
  • Spelers die zich schuldig maken aan natrappen, spugen, slaan etc. dienen direct gewisseld te worden, mits dit zelf is geconstateerd. Deze speler dient te worden aangemeld met een verslag bij de Jeugdcoördinator.
  • Spelers die zich misdragen op de training krijgen een waarschuwing, bij een 2 e waarschuwing neemt de trainer een maatregel en licht hij de ouders en JC in. Bij herhaling wordt deze speler besproken bij het JC-overleg en volgen maatregelen zodat de sfeer in het team gehandhaafd blijft. Ouders worden altijd op de hoogte gebracht!
  • Zorg tijdens het verblijf van spelers in de kleedkamer voor toezicht door minimaal één volwassene. Zonder controle geeft je ruimte voor verkeerd gedrag. Ook in de kleedkamer zijn wij voor ze verantwoordelijk.
  • Laat kleedkamers netjes achter, ook van de tegenstander bij thuiswedstrijden, maak spelers verantwoordelijk hiervoor. Controleer dit voor u weggaat.
  • Gebruik de kleedkamer voor trainingen zoals aangegeven in het schema, dit hangt bij de ingang van de spelerstunnel. Wijk niet van het schema af, want dit geeft vaak frustraties.
  • Pas de trainingen aan het niveau van de kinderen aan en houd rekening met de groei en ontwikkelingen van de kinderen, in overeenstemming met het technisch beleid. Plezier voor iedereen dus!
  • Bezoek de JC bijeenkomsten en bespreek vorderingen en ontwikkelingen van de jongeren met de Jeugdcoördinator van uw team.
  • Toon belangstelling voor het organiseren van alle activiteiten die plaatsvinden binnen de jeugdafdeling en help ook mee! Stimuleer het team.
  • Het is voor iedereen die jonger is dan 18 verboden alcohol te drinken, dit geldt ook tijdens een kampioenschap feestje.
  • Let ook op de kleding tijdens de training en wedstrijd, juiste schoeisel en bij koud weer ook de juiste kleding. Voorkom spierblessures en verkoudheid. 19. Het is verboden foto’s te maken in de kleedkamer.

         B. GEDRAGSCODES SPELERS

  • Denk aan je taalgebruik! Dus geen schuttingtaal, vloeken en scheldwoorden.
  • Pesten is absoluut verboden. Het pesten van andere spelers wordt streng bestraft! Pesten wordt direct gemeld bij de JC. (Jeugdcoördinator)
  • Respecteer en waardeer iedereen!
  • Gedraag je netjes op de training en wedstrijd en ga respect vol om met de materialen van de club en van anderen.
  • Wedstrijden dienen te worden gespeeld in het clubtenue.
  • Lever geen commentaar op scheids- of grensrechter, trainer en leider.
  • Afmelden voor wedstrijden en trainingen is verplicht, doe dit tijdig!
  • Dragen van scheenbeschermers op trainingen en bij wedstrijden is verplicht!
  • Draag geen sieraden tijdens trainingen en wedstrijden!
  • Elk team gaat compleet naar het veld voor de wedstrijden en keert weer gezamenlijk terug.
  • Vanaf de JO13-jeugd is het verplicht na de wedstrijd te douchen, dit kan bij de JO11- en JO9-jeugd al worden gestimuleerd.
  • Geen alcohol voor kinderen onder de 18 jaar, dus vraag er ook niet naar.
  • Laat de kleedkamers netjes achter, ga niet op banken staan en gooi rommel in de prullenbakken.
  • Voetbalschoenen schoonmaken, niet tegen de muur afkloppen in de gang en of kleedkamer. Er hangen speciale borstels in de gang tegen de muur. Gebruik deze daarvoor! Trainers/leiders let hierop!
  • Kom niet op voetbalschoenen naar het complex, de noppen slijten erg hard op steen.
  • Tijdens wedstrijdbespreking en in de rust zijn de mobieltjes uit.
  • Het is niet toegestaan foto’s te maken in de kleedkamer.

         C. GEDRAGSCODES OUDERS

  • Wees een voorbeeld voor onze spelers in woord en gedrag.
  • Toon interesse in uw kind (jong en oud). Zorg dat u regelmatig als toeschouwer langs het veld aanwezig bent. Dus niet op het veld, achter de omheining blijven! Alleen trainers/leiders staan op het veld!
  • Laat uw zoon/dochter niet op voetbalschoenen van huis gaan, de noppen slijten erg hard op steen.
  • Spelers onder de 16 jaar mogen geen voetbalschoenen dragen met metalen noppen.
  • Spelers worden geholpen door één persoon en wel de trainer/leider. Deze structuur moet duidelijk zijn, kinderen raken anders verward en weten niet meer waar ze aan toe zijn.
  • Laat het coachen en geven van aanwijzingen dus over aan de begeleiding van het team. Kinderen krijgen een opdracht van hun coach.
  • Aanmoedigen moet en kan, mits uw aanmoedigingen een positief karakter hebben. Bemoei je niet met de tactiek en spelposities. Stimuleer inzet en geef complimenten, dat wordt altijd als prettig ervaren. Denk aan het plezier van uw kind.
  • Respecteer beslissingen van grens- en scheidsrechter. (Geen reacties!)
  • Respecteer de tegenstander. Vraag NOOIT om kaarten of tijdstraffen.
  • Zorg ervoor dat teamafspraken nageleefd worden m.b.t. afmelden, rijschema’s, was en corveeschema’s en de gedragscode, etc..
  • Vragen of verschillen van mening worden het best opgelost door tijdig mondeling met elkaar te overleggen, dit wel onder 4 ogen en niet in het bijzijn van anderen.
  • Om tijdig en goed geïnformeerd te worden over afspraken bent u zelf verantwoordelijk voor de bereikbaarheid via email en telefoon. Bellen is sneller!
  • Wij van Excelsior hebben een gedragscode afgesproken dat kinderen onder de 18 geen alcohol mogen drinken op het complex.
  • Het is verboden foto’s te maken in de kleedkamer.
  • Zorg ervoor dat uw kind de juiste kleding draagt bij koud weer, zowel voor/tijdens en na de training en wedstrijd.
  • Zorg ervoor dat uw kind goede verlichting op de fiets heeft in de donkere periode van het jaar. Veiligheid staat bij ons ook hoog in het vaandel.
  • Zorg voor tijdige betaling van de contributie. Bij niet voldoen aan de betalingsherinnering volgt direct uitsluiting van toegang tot wedstrijden en trainingen en wordt eventueel door de vereniging geleden schade doorbelast.
  • Vanaf de JO13-pupillen kunnen spelers zichzelf aan- en uitkleden en is hulp van ouder niet noodzakelijk.

  3. SANCTIES

  • Rode kaarten en staken van wedstrijden worden door de Fair Play commissie behandeld.
  • Het bestuur kan bij onregelmatigheden op voorstel van de Fair Play commissie de volgende sancties opleggen: een boete en/of disciplinaire straf; een schorsing; het starten van een procedure tot royeren. Uiteraard zijn er dan al wel maatregelen geweest vanuit de JC. Fair-Play commissievoorstel, gevolgd door de beslissing van het bestuur is dus al de laatste fase van een maatregel.
  • Kosten van schade worden verhaald op de veroorzaker.
  • Sancties worden schriftelijk opgelegd en zo mogelijk mondeling toegelicht. De betrokken trainer/leider en JC-coördinator worden van de sanctie op de hoogte gesteld.

  4. Contributie

  • Alle trainers en leiders (minstens 2 per team) worden aangemeld als lid van Excelsior en KNVB, dit is noodzakelijk omdat deze personen vlaggen en ook moeten kunnen worden aangesproken door Excelsior en ook de KNVB als er sprake is van misdragingen. Contributie wordt niet aan u doorberekend.

  5. VOG (verklaring Omtrent Gedrag)

  • Voor iedereen die binnen Excelsior een functie vervult waarmee men in contact komt met jeugdspelers vragen wij een VOG-verklaring aan, deze is gratis. U wordt dus pas officieel aangesteld nadat de VOG-verklaring binnen is. Ik hoop u allen voldoende te hebben geïnformeerd!

  Met sportieve groeten,

  Fred Hommersom

  Bestuurslid Voetbalzaken.